PRAGNIENIE BOGA W SERCU CZŁOWIEKA

W samym centrum wszechrzeczy znajduje się jedność. Dlatego właśnie psychologowie głoszą, że wciąż poszukujemy miłości, którą utraciliśmy. Istnieje bezustanny lęk i ból, nieskończone poszukiwanie utraconej miłości, którą jednak uzyskamy. Zdumiewającą cechą ludzkich istot jest pragnienie tego, co nieskończone. […] Zgadzam się, że istnieje ścisły związek między cierpieniem i miłością. Serce z kamienia to serce zamknięte. Pozornie jest wolne od cierpienia, lecz cierpi na zamknięcie. […] Uczucie miłości to […] ‘wzajemne przylgnięcie’ – zdolność do tego, by żyć w drugim i by drugi żył we mnie. Warunkiem tej zdolności jest otwarcie, a otwarcie oznacza podatność na zranienie. Cały artykuł.

 

SIOSTRA SANCJA JANINA SZYMKOWIAK

 
„Nic nadzwyczajnego nie ma
być we mnie, wszystko zwyczajne,
ale nie zwyczajnie” Cały artykuł.

 

„Wzgórze w krainie Moria” Jana Pawła II a współczesna wędrówka człowieka wierzącego

Każdego dnia na nowo musimy wspinać się na górę Moria, gdzie niegdyś Bóg polecił
Abrahamowi złożyć syna w ofierze całopalnej. W czasie tej ziemskiej wędrówki powinniśmy
pogłębiać nasze zawierzenie Bogu i pamiętać, że to On sam towarzyszy nam w tejże
pielgrzymce, podobnie jak przed wiekami podążał na górę z Abrahamem. Wiara to coś więcej niż raz na zawsze wyuczone i wcielane w życie zasady czy przykazania. Cały artykuł.


Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne prócz naszej? Kilka uwag o cierpieniu w nauczaniu Jana Pawła II.

„Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle miłości Bożej, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje” - powiedział Jan Paweł II w przemówieniu do
chorych i służby zdrowia w Olsztynie, 6 czerwca 1991 roku. Są to słowa znamienne, wielokrotnie pojawiające się w nauczaniu papieża, słowa, które najpełniej wyrażają Jego stosunek do tej trudnej sytuacji egzystencjalnej, jaką niewątpliwie jest doświadczenie jakiegokolwiek rodzaju bólu, krzywdy czy przykrości. Cały artykuł.


„List do artystów” Jana Pawła II a poezja Białoszewskiego. Zaskakujące
podobieństwo postaw wobec sztuki.


Ojciec Św. Jan Paweł II i Miron Białoszewski – to na pierwszy rzut oka zestawienie dość nieoczekiwane. Cóż może ich łączyć? Przede wszystkim to, że obaj należeli do tego samego pokolenia – Karol Wojtyła urodził się w 1920 r., a autor „Karuzeli z madonnami” dwa lata później. Obaj rozpoczęli studia polonistyczne, których z powodu wojny nie dane im było ukończyć. Cały artykuł.


Oblicza człowieka w poezji Jana Pawła II   Cz. I

„Nie możemy określić naszego pojęcia człowieka nie określając Absolutu: pełni prawdy, piękna i dobra, który uznajemy za przewodnika naszego życia. Jest więc prawdą, że istota ludzka, ‘widzialny obraz niewidzialnego Boga’, nie może odpowiedzieć
na pytanie: kim jest, bez równoczesnego określenia, kim jest jej Bóg. Nie można więc
ograniczyć tego pytania do strefy spraw prywatnych człowieka. Nie można tego pytania oddzielić od historii narodów. Dziś grozi człowiekowi pokusa odrzucenia Boga w imię własnego człowieczeństwa.  Cały artykuł.


Oblicza człowieka w poezji Jana Pawła II   Cz. 2

W poezji Ojca Świętego Jana Pawła II człowiek ukazywany jest przede wszystkim
jako istota wolna, stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Profile, które autor nakreśla,
pomagają zrozumieć motyw przewodni jego liryki i stanowią swego rodzaju drogowskaz, jak
postępować, aby żyć pełnią życia. W „Człowieku emocji” na przykład zawarta jest istotna
prawda egzystencjalna, dotycząca miłości, która nie tyle zależy – mimo tego, co się na pozór wydaje – od sfery ludzkich emocji, ile od cierpliwości, opanowania i wytrwałości w zdobywaniu czyjegoś serca. Cały artykuł.


Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością. Ponadczasowe przesłanie Jana Pawła II do młodych.

Ojciec Święty troszczył się o młodych od samych początków swej kapłańskiej drogi. Pomagał im materialnie, wspierał duchowo, organizował spływy kajakowe, biwaki, dając się poznać jako wyjątkowy duszpasterz młodzieży i rodzin. Oto, co czytamy w książce „Wojtyła”- „[na wykładach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim] najpiękniej mówił o miłości, to był jego ulubiony temat. Problemy moralne, które przynosiło życie, zwłaszcza w zakresie etyki seksualnej, były częstym tematem jego refleksji […]. Studenci przepadali za nim.  Cały artykuł.