Kazanie pasyjne wygłoszone podczas Gorzkich Żali

w Koście p.w. św. Krzyża w Warszawie