KORONKA do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

/odmawia się na różańcu/

Na początku:

Ojcze nasz ... Zdrowaś Mario ... Wierzę ...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

  Na małych paciorkach: /10-razy/

 

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 
 

 

  Na zakończenie Koronki: /3-razy/

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Zazwyczaj dodaje się na koniec: /3-razy/
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!